Facebook logo

0% prowizji

Dlaczego 0% prowizji?

Cena nieruchomości zawiera prowizję za sprzedaż nieruchomości. To zbywca ponosi główny koszt obsługi transakcji. Powodem tego jest fakt, że Hiszpanie nie mają w zwyczaju bezpośrednio sprzedawać mieszkań i masowo zlecają to zadanie wyspecjalizowanym podmiotom, czyli agencjom nieruchomości (agencia inmobiliaria). Podobnie czynią też deweloperzy, którzy wynagradzają zarówno agentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych w systemie prowizyjnym. Zatem dla ostatecznej ceny nieruchomości nie ma znaczenia czy nabywca zgłosi się bezpośrednio do biura sprzedaży dewelopera czy dokona tej czynności poprzez inną, np. polską agencję, bowiem prowizja za sprzedaż i tak zostanie wypłacona podmiotowi, który zarejestrował Klienta u zbywcy, niezależnie od tego czy jest to agent dewelopera czy agent zewnętrzny. Pisząc wprost, obsługa przez podmiot hiszpański nie wpłynie na wysokość rabatu dla Klienta.

 

Zalety obsługi Casa en Sol

Wobec powyższego warto więc rozważyć obsługę przez podmiot polski, który zna specyfikę prawną oraz realia funkcjonowania obu rynków nieruchomości – hiszpańskiego oraz polskiego i tym samym bierze na siebie pełną odpowiedzialność przed Klientem, również w Polsce. Dodatkowo agent zewnętrzny, niedziałający na wyłączność, bierze głównie pod uwagę interes nabywcy, ponieważ nie jest bezpośrednio zatrudniany przez zbywcę do wyłącznej obsługi jego produktu. Dla agencji polskiej, budującej swoją markę na naszym rynku, priorytetem jest zadowolenie nabywców w Polsce, bowiem to od ich poziomu satysfakcji zależy sukces rynkowy firmy. Agencja może również ułatwić swoim Klientom procedurę kredytowania nieruchomości w bankach hiszpańskich, reprezentować Klienta u notariusza, dokonać wpisu do ksiąg wieczystych oraz zadbać o dopełnienie wszelkich formalności urzędowych w Hiszpanii.