Facebook logo

2016-02-18 Podatek od nierezydentów

Zdjecie glówne

Wiele osób zadaje pytanie co to jest podatek od nierezydentów i czy naprawdę trzeba go płacić?

Żeby wyjaśnić tę kwestię należy zacząć od początku, czyli definicji nierezydentów w Hiszpanii. Nierezydentami są mianowicie osoby, które w Hiszpanii nie przebywają na stałe i nie posiadają tzw. karty rezydenta (potocznie nazywaną residencia). Teoretycznie obowiązkiem każdego, kto przebywa na terenie Hiszpanii dłużej niż 183 dni bez opuszczenia jej granic jest ubieganie się o odpowiednie dokumenty, w tym między innymi dokument zameldowania czy rezydencję.


Jeśli natomiast ktoś przebywa w Hiszpanii od czasu do czasu, nie ma statusu rezydenta, a posiada tam nieruchomość powinien być świadomy dwóch obowiązków podatkowych:


1)    IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), czyli podatek od nieruchomości. Jest to podatek o charakterze lokalnym, którego wysokość jest ustalana dla każdej gminy oddzielnie. Co więcej, wysokość podatku zależy od wielkości i położenia posiadanej nieruchomości. Podatek jest ściągany przez ratusz miejski, tzw. ayuntamiento. Każdy właściciel nieruchomości położonej w Hiszpanii ma obowiązek odprowadzenia podatku raz do roku. Zazwyczaj właściciele nieruchomości, którzy w Hiszpanii nie rezydują, życzą sobie ustawić polecenie płatności za podatek od nieruchomości. W tym celu należy udać się do ratusza miejskiego i przedłożyć odpowiednie dokumenty. Jeśli podatek nie będzie opłacany w odpowiedniej kwocie i w odpowiednim terminie, urząd miejski ma prawo do naliczania odsetek karnych.


2)    Podatek dochodowy od nierezydentów (Impuesto sobre la renta de no residente), każdy właściciel nieruchomości w Hiszpanii, który czerpie z niej dochody, powinien przedstawić indywidualną deklarację podatkową na zasadach stosowanych dla nierezydentów. W tym przypadku obowiązuje stopa podatkowa w wysokości odpowiedniej dla danego przedziału dochodu, kalkulowanego wg sumy przychodów pomniejszonej o sumę kosztów. Natomiast jeżeli nieruchomość nie jest wynajmowana wymiar tego podatku (Impuesto de no residente) zależy od wartości katastralnej, ale jego wysokość jest zwykle symboliczna, ponieważ pożytki pobierane z nieruchomości ograniczają się jedynie do pobytów indywidualnych właściciela i jego bliskich.

 

W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mejlowego z naszą firmą.