Facebook logo

Opieka zdrowotna

Warto wiedzieć o tym, że opieka zdrowotna w Hiszpanii dla obcokrajowców-rezydentów zawiera ten sam pakiet świadczeń co dla Hiszpanów. Standard obsługi medycznej na terenie Hiszpanii jednoznacznie można ocenić jako wysoki, szczególnie w porównaniu z Polską. Na co dzień z hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej z powodzeniem korzysta olbrzymia liczba mieszkających tam Niemców, Brytyjczyków, Skandynawów, Belgów i Holendrów.

 

Śródziemnomorski styl życia niewątpliwie ma bardzo korzystny wpływ na jakość, a przede wszystkim długość życia. Liczne badania potwierdzają zdrowotny wpływ światła naturalnego, wody morskiej, zdrowego powietrza na kondycję człowieka, szczególnie w podeszłym wieku. To jest jeden z ważniejszych czynników, dla których rezydenci w wieku emerytalnym decydują się na przeprowadzkę nad Morze Śródziemne z głębi kontynentu, w szczególności z zimnych, północnych krajów.

 

Personel medyczny w większości szpitali (zarówno państwowych, jak i prywatnych) posługuje się językiem angielskim. Lekarze są cierpliwi, bardzo dobrze nastawieni do pacjenta, pozytywnie motywowani do pracy, pielęgniarki bardzo profesjonalnie zajmują się pacjentami, bez pośpiechu i zbędnych nerwów, a w placówkach medycznych praktycznie nie ma kolejek. Jednym słowem nasi klienci znacznie lepiej oceniają służbę zdrowia w Hiszpanii niż w Polsce.

 

Generalnie zasady, jakimi rządzi się opieka zdrowotna są ujednolicone na całym terenie UE. Poniżej prezentujemy kilka ważnych wskazówek z punktu widzenia osoby, która chce na stałe lub tymczasowo zamieszkać w Hiszpanii i w razie potrzeby korzystać z tamtejszej opieki medycznej bezpłatnie.

Opieka zdrowotna w Hiszpanii

Nie-rezydenci

Wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polacy, nie osiągnąwszy wieku emerytalnego, którzy odwiedzają Hiszpanię na krótki wakacyjny pobyt, mają prawo do bezpłatnej lub pół-płatnej opieki lekarskiej we wszystkich państwowych placówkach medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W języku hiszpańskim karta EKUZ nazywa się Tarjeta Sanitaria Europea. Na podstawie niniejszego dokumentu obcokrajowiec ma prawo do takich samych świadczeń zdrowotnych, co Hiszpanie, z jednym zastrzeżeniem: rodzaj usług medycznych wykonywanych bezpłatnie jest uzależniony od poziomu, rodzaju i standardów bezpłatnej opieki medycznej w kraju pochodzenia, dlatego warto to sprawdzić przed wyjazdem za granicę.

 

Warto pamiętać o tym, że karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów leczenia medycznego poza granicami Polski. Po powrocie do kraju należy zgłosić się do wojewódzkiego oddziału NFZ z rachunkami i wypełnionym wnioskiem o zwrot kosztów. Niektóre świadczenia nie są objęte refundacją poprzez kartę EKUZ, np. wyjazd za granicę w celu urodzenia tam dziecka. Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia turystycznego, jednak może czasem obniżyć jego koszt, ponieważ część świadczeń oferowanych przez ubezpieczyciela może zawierać się w ofercie karty EKUZ. Prywatna opieka zdrowotna w Hiszpanii jest odpłatna i rządzi się podobnymi prawami, co w Polsce.

Rezydenci

Po dokonaniu zakupu nieruchomości w Hiszpanii, najczęściej nasi klienci decydują się na stałe zamieszkania oraz pracę. Jeśli to nastąpi, warto wyrobić uprawnienia rezydenta mieszkającego w Hiszpanii, czyli tzw. residencia. W kontekście opieki zdrowotnej jest to szczególnie istotne, gdyż po otrzymaniu statusu rezydenta, odprowadza się comiesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jest się zatrudnionym, koszty leczenia pokrywa zakład pracy, natomiast osoby pracujące na własny rachunek będą odpowiedzialne za dokonywanie płatności samodzielnie (nie jest to rzadkością, więc procedury w tym zakresie są ułatwione i dostosowane do potrzeb obcokrajowców).

Hiszpania - opieka zdrowotna

Emeryci mieszkający w Hiszpanii

Wszyscy mieszkańcy krajów UE mieszkający na stałe w Hiszpanii (tak zwani rezydenci) są objęci takim samym koszykiem świadczeń zdrowotnych, co sami Hiszpanie.

 

Warunkiem korzystania z tych usług jest posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej — formularz S1 (dawniej E 121). Dokument ten jest wydawany przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym jesteś objęty systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Potwierdza on prawo do korzystania w pełnym zakresie ze świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania, w którym należy przedłożyć ten dokument zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Hiszpania jest jednym z niewielu krajów europejskich, który oferuje pełne ubezpieczenie zdrowotne emerytom mieszkającym na jego terytorium, a ubezpieczonym w kraju pochodzenia. Ta sama zasada dotyczy członków rodziny ubezpieczonego. Warto upewnić się przed wyjazdem do Hiszpanii, że posiada się niniejszy dokument.

 

Po przybyciu do Hiszpanii należy udać się do lokalnego ośrodka zdrowia. Tam otrzymuje się specjalną kartę, która zaświadcza o możliwości korzystania ze wszystkich świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym rzecz jasna w szpitalach. Od momentu złożenia wniosku o wydanie takiej karty do jej otrzymania mija czasem sporo czasu. Aby móc korzystać w tym okresie z bezpłatnej opieki medycznej należy posiadać kopię wypełnionego wniosku o otrzymanie karty, o której mowa powyżej i to powinno wystarczyć w przypadku konieczności korzystania z usług medycznych.

 

Jeśli otrzymuje się emeryturę z kraju, w którym aktualnie się nie mieszka, automatycznie jest się objętym systemem ubezpieczeń zdrowotnych tego kraju.

 

Jeśli nie osiągnęło się wieku emerytalnego i chce się przeprowadzić do Hiszpanii, bez ubiegania się o pracę w tym kraju, w dalszym ciągu ma się zapewnioną opiekę zdrowotną. Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej opłacający składki zdrowotne w swoim kraju są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Hiszpanii, pod warunkiem posiadania aktualnej karty S1.

 

Formularz S1 wyrabia się w lokalnej instytucji służby zdrowia w Hiszpanii. Na jego podstawie uznaje się prawo do korzystania z danej usługi medycznej przez pacjenta. Do czasu otrzymania karty S1, wskazane jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ w innym przypadku ewentualne koszty leczenia w Hiszpanii nie zostaną objęte ubezpieczeniem.

Zatrudnienie w Hiszpanii

Wielu obcokrajowców decydujących się na stałe zamieszkać w Hiszpanii podejmuje tam pracę. Podobnie, jak przy kupnie nieruchomości, konieczne do podjęcia pracy w Hiszpanii jest posiadanie numeru identyfikacji obcokrajowca (odpowiednik polskiego NIP-U), zwanego w Hiszpanii numerem N.I.E. Numer N.I.E. uzyskuje się w biurze lokalnej policji składając odpowiedni formularz wraz z kopią paszportu, zdjęciami paszportowymi. Opłata za wydanie numeru wynosi ok. 10 EUR. Istnieją firmy oferujące pomoc w zakresie wyrobienia numeru N.I.E. w Hiszpanii, w tym firmy gwarantujące otrzymanie numeru N.I.E. w 24h. Normalna procedura zajmuje od 5-7 dni roboczych od złożenia wniosku do otrzymania numeru.


Hiszpański tryb pracy znacznie różni się od polskiego. Zazwyczaj pracuje się z jedną przerwą, tzw. siestą. Rano pracuje się od 9-13.30, następnie od 16.30-20.00. Początkowo bardzo trudno przyzwyczaić się do takiego czasu pracy, lecz później docenia się południową przerwę na obiad i odpoczynek, szczególnie w upalne lato w południowych regionach kraju.

W momencie rozpoczęcia pracy w Hiszpanii, a co za tym idzie rozpoczęciem opłacania składek zdrowotnych, nie trzeba legitymować się formularzem S1. W momencie otrzymania stałego zatrudnienia na terenie Hiszpanii, niezwłocznie należy zacząć płacić podatki należne tamtejszemu Urzędowi Skarbowemu, jak również składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym otrzymuje się pełne prawo do korzystania z służby zdrowia na identycznych prawach co Hiszpanie. Służba zdrowia w Hiszpania jest jednoznacznie lepiej oceniana niż w Polsce, dlatego warto zapoznać się z możliwościami leczenia. W każdym kraju UE działa przynajmniej jeden krajowy punkt kontaktowy, gdzie można udać się celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Krajowy punkt kontaktowy poinformuje o prawach do odbycia leczenia w innym kraju UE.