Facebook logo

Polityka prywatności

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wszelkie pozyskane dane będą odpowiednio chronione przez firmę Casa En Sol i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w Rozporządzeniu RODO.

Przepisy antyspamowe Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.