Facebook logo

Polityka prywatności

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wszelkie pozyskane dane będą odpowiednio chronione przez firmę Casa En Sol i nie zostaną wykorzystane do celów innych niż określone w Rozporządzeniu RODO.