Rejestracja

Procedura zakupu

1. Wstępna selekcja ofert według kryteriów podanych przez klienta w Polsce i zaplanowanie wyjazdu na rekonesans do Hiszpanii na w celu obejrzenia wybranych wcześniej nieruchomości na miejscu.

2. Przeprowadzenie rekonesansu na miejscu.


Długość wyjazdu zależy od specyfiki zlecenia, ale zwykle przyjmuje się, że rekonesans powinien trwać 3-4 dni robocze wraz z podróżą lotniczą. Na życzenie klienta korzystając z naszego doświadczenia pomagamy w organizacji rekonesansu rezerwując na korzystnych warunkach bilety lotnicze oraz noclegi w hotelach. Na życzenie wraz z klientem może jechać jeden z naszych agentów znający język hiszpański. Możliwy jest też wyjazd bez agenta Casa en Sol wg harmonogramu ustalonego z naszymi partnerami handlowymi w Hiszpanii. W przypadku bezpośredniej obsługi przez agenta Casa en Sol po każdym objeździe nieruchomości, który zwykle zajmuje 8-10 godzin w ciągu dnia, organizowane są spotkania podsumowujące oglądane nieruchomości. W wyniku wspólnej analizy zebranego na miejscu materiału wybiera się najlepsze nieruchomości do dalszych negocjacji cenowych, a w niektórych przypadkach koryguje się plan rekonesansu na dalsze dni według konkretyzujących się z czasem oczekiwań klientów.

3. Podpisanie umowy rezerwacyjnej.


Jeśli klient po rekonesansie i negocjacjach cenowych przeprowadzonych na miejscu zdecydowany jest na rezerwację nieruchomości nasz przedstawiciel zadba o to, aby taki dokument został podpisany wg najlepszych standardów rynkowych obowiązujących w Hiszpanii. Zwykle podpisując umowę rezerwacyjną klient dokonuje wpłaty w wysokości 3.000 EUR – 5.000 EUR w ramach zadatku. W przyszłości kwota ta zostaje zaliczona na poczet zapłaty za wybraną nieruchomość w Hiszpanii. Podpisanie umowy gwarantuje rezerwację u zbywcy danej nieruchomości przez określony czas (zwykle 14 dni) pod rygorem zwrotu klientowi zadatku w podwojonej wysokości. Analogicznie, w sytuacji gdy to klient się wycofa z transakcji, właściciel nieruchomości zatrzymuje wartość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. Najlepiej wraz z decyzją o podpisaniu umowy rezerwacyjnej rozpocząć na miejscu procedurę wyrabiania wymaganego przez prawo hiszpańskie numeru N.I.E (numer identyfikacji obcokrajowców). Można też od razu założyć konto bankowe w Hiszpanii, z którego w przyszłości będą regulowane należności związane z zakupem nieruchomości. W przypadku ograniczeń czasowych podczas rekonesansu oferujemy naszym klientom załatwienie ww. formalności w Polsce poprzez ambasadę Hiszpanii i przedstawicielstwa banków hiszpańskich w naszym kraju.

4. Podpisanie umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży nieruchomości.
(Contracto de Compra-Venta, nazyana także Contrato Privado lub Contrato de arras o señal).

 

Umowa rezerwacyjna gwarantuje prawa do nabycia konkretnej nieruchomości przez określony czas, w zamian za wpłatę lub wpłaty określone w umowie, zaliczane na poczet ceny nieruchomości wg określonego harmonogramu. W razie nie przeprowadzenia transakcji w terminie z winy kupującego wpłaty te mogą być zatrzymane przez zbywcę. Jeśli przyczyna niezawarcia transakcji leży po stronie sprzedającego zwykle to on musi zwrócić podwójną wartość otrzymanych wpłat. Zawarcie powyżej opisanej umowy następuje przed terminem wygaśnięcia umowy rezerwacyjnej tj. do 14 dni po rezerwacji, jeżeli miała ona miejsce.

Jeśli klient nie zdecydował się wcześniej na umowę rezerwacyjną to zwykle umowa przedwstępna (Contrato de Compra-Venta) jest pierwszą umową wiążącą strony zanim nastąpi ostateczne zbycie nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Niektórzy klienci decydują się od razu na podpisanie aktu notarialnego. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, gdy klient nie potrzebuje zewnętrznego finansowania w postaci kredytu hipotecznego i bez zwłoki decyduje się na zawarcie transakcji.

Wraz z podpisaniem umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży (Contracto de Compra-Venta) nabywca dokonuje wpłaty co najmniej 10% wartości nieruchomości w Hiszpanii przelewem bankowym na konto sprzedającego. Może to być rachunek dewelopera, gdy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego lub rachunek właściciela, gdy nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nie tylko określa ostateczny termin podpisania aktu notarialnego, ale też precyzyjnie opisuje daną nieruchomość wg informacji zawartych w rejestrach publicznych. Zdarza się, że umowa przedwstępna kupna-sprzedaży zawiera zapisy umowy rezerwacyjnej, stanowiąc wtedy jeden integralny dokument.

5. Sfinansowanie zakupu kredytem hipotecznym w banku hiszpańskim.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość jest kupowana na kredyt należy złożyć odpowiedni wniosek kredytowy w banku hiszpańskim i podjąć negocjacje dotyczące warunków kredytowania. Bank przedstawia listę niezbędnych dokumentów do uzyskania kredytu tj. np.: formularze PIT, wyciągi z kont bankowych, zaświadczenie o zarobkach, umowa o pracę i inne dokumenty określające zdolność kredytową wnioskodawcy. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego. W następnej kolejności są one wysyłane do banku hiszpańskiego, gdzie przeprowadzana jest analiza zdolności kredytowej kupującego oraz ocena ryzyka transakcji zakupu wybranej nieruchomości i finalnie przyznanie kredytu.

6. Podpisanie aktu notarialnego (Escritura Publica de Compra-Venta) oraz odebranie kluczy.

 

Akt notarialny zostaje sporządzony w Hiszpanii przez notariusza, a następnie odczytany na miejscu, w obecności stron, po hiszpańsku przy jednoczesnym tłumaczeniu na polski przez wyznaczonego tłumacza, którym zwykle jest pracownik Casa en Sol. Treść aktu notarialnego jest najczęściej znana stronom z wyprzedzeniem, co znacznie usprawnia proces zawarcia transakcji. Podczas aktu notarialnego następuje ostateczne rozliczenie transakcji, najczęściej poprzez przekazanie sprzedającemu gwarantowanego czeku bankowego wystawionego przez bank kupującego. Na życzenie klienta zlecamy uwierzytelnienie tłumaczenia aktu notarialnego tłumaczowi przysięgłemu.

7. Wpis do rejestru nieruchomości oraz inne usługi posprzedażowe związane z obsługą i utrzymaniem nieruchomości w Hiszpanii.

 

Po dokonaniu zakupu nieruchomości w Hiszpanii Casa en Sol dopilnuje, żeby ww. transakcja znalazła swoje odzwierciedlenie w specjalnym rejestrze nieruchomości (Registro de la Propiedad). Kupujący w ten sposób otrzyma gwarancję prawną że:

  • jest jedynym i prawdziwym właścicielem nieruchomości, chyba, że zapis w umowie stanowi inaczej,
  • jest chroniony przed ewentualnymi wierzycielami sprzedającego,
  • jest chroniony przed ewentualnymi ukrytymi obciążeniami, które są nałożone na nieruchomość.

Ponadto Casa en Sol przeprowadzi nabywcę przez trudny proces zawarcia wszystkich umów z dostawcami mediów i innych usług dotyczących obsługi nieruchomości.

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat?
Napisz do nas