Facebook logo

Procedura zakupu

Selekcja ofert według kryteriów Klienta

Na wstępnym etapie współpracy z Casa en Sol staramy się w jak największym stopniu doprecyzować wymagania Klienta co do planowanego zakupu nieruchomości w Hiszpanii. Takie działanie zapewnia sprawne przeprowadzenie rekonesansu na miejscu i oglądanie nieruchomości, które rzeczywiście Klienta interesują. Dzięki lokalizacji biura Casa en Sol w centrum Warszawy zapraszamy naszych przyszłych Klientów na osobistą rozmowę z agentami przed wyjazdem.

 

Rekonesans nieruchomości

Długość wyjazdu zależy od specyfiki zlecenia, ale zwykle przyjmuje się, że rekonesans powinien trwać 3-4 dni robocze wraz z podróżą lotniczą. Na życzenie Klienta, korzystając z naszego doświadczenia, pomagamy w organizacji rekonesansu rezerwując na korzystnych warunkach bilety lotnicze oraz noclegi w hotelach. Zwykle naszym Klientom towarzyszy jeden z naszych agentów znający język hiszpański. Możliwy jest też wyjazd bez agenta Casa en Sol wg harmonogramu ustalonego z naszymi partnerami handlowymi w Hiszpanii. W przypadku bezpośredniej obsługi przez agenta Casa en Sol po każdym objeździe nieruchomości, który zwykle zajmuje 8-10 godzin w ciągu dnia, organizowane są spotkania podsumowujące oglądane nieruchomości. W wyniku wspólnej analizy zebranego na miejscu materiału wybiera się najlepsze nieruchomości do dalszych negocjacji cenowych, a w niektórych przypadkach koryguje się plan rekonesansu na dalsze dni według konkretyzujących się z czasem oczekiwań Klientów.

 

Umowa rezerwacyjna


Jeśli Klient po rekonesansie i negocjacjach cenowych przeprowadzonych na miejscu zdecydowany jest na rezerwację nieruchomości nasz przedstawiciel zadba o to, aby taki dokument został podpisany wg najlepszych standardów rynkowych obowiązujących w Hiszpanii. Zwykle podpisując umowę rezerwacyjną Klient dokonuje wpłaty w wysokości 3.000 EUR – 10.000 EUR w ramach zadatku (w zależności od wartości nieruchomości). W przyszłości kwota ta zostaje zaliczona na poczet zapłaty za wybraną nieruchomość w Hiszpanii. Podpisanie umowy gwarantuje rezerwację u zbywcy danej nieruchomości przez określony czas (zwykle 14 dni do miesiąca), na ogół pod rygorem zwrotu nabywcy zadatku w podwojonej wysokości. Analogicznie, w sytuacji gdy to Klient się wycofa z transakcji, właściciel nieruchomości zatrzymuje wartość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej. Jeżeli dysponuje się czasem po podpisaniu umowy rezerwacyjnej, można rozpocząć na miejscu procedurę wyrabiania wymaganego przez prawo hiszpańskie numeru N.I.E (Numer Identyfikacji Obcokrajowca). Można też od razu założyć konto bankowe w Hiszpanii, z którego w przyszłości będą regulowane należności związane z zakupem nieruchomości. W przypadku ograniczeń czasowych podczas rekonesansu oferujemy naszym Klientom załatwienie wspomnianych formalności w Polsce poprzez ambasadę Hiszpanii i przedstawicielstwa banków hiszpańskich w naszym kraju.

 

Umowa przedwstępna

Umowa rezerwacyjna gwarantuje prawa do nabycia konkretnej nieruchomości przez określony czas, w zamian za wpłatę lub wpłaty określone w umowie, zaliczane na poczet ceny nieruchomości wg określonego harmonogramu. W razie nieprzeprowadzenia transakcji w terminie z winy kupującego wpłaty te mogą być zatrzymane przez zbywcę. Jeśli przyczyna niezawarcia transakcji leży po stronie sprzedającego zwykle to on musi zwrócić podwójną wartość otrzymanych wpłat. Niemniej jednak czasem strony transakcji decydują się zrezygnować z rezerwacji nieruchomości i  już w pierwszym etapie przechodzą do zawarcia umowy wiążącej strony w sposób bardziej zaawansowany. Jeśli nabywca nie zdecydował się wcześniej na umowę rezerwacyjną to zwykle umowa przedwstępna (Contrato de Compra-Venta) jest pierwszą, ale też w pełni wiążącą strony umową, potwierdzaną później w formie aktu notarialnego. Niektórzy Klienci decydują się od razu na podpisanie aktu notarialnego. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, gdy Klient nie potrzebuje zewnętrznego finansowania w postaci kredytu hipotecznego lub czasu na gromadzenie gotówki i bez zwłoki decyduje się na zawarcie transakcji.

Wraz z podpisaniem umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży (Contracto de Compra-Venta) nabywca dokonuje zwyczajowo wpłaty co najmniej 10% wartości nieruchomości w Hiszpanii przelewem bankowym na konto sprzedającego. Może to być rachunek dewelopera, gdy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego lub rachunek właściciela, gdy nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nie tylko określa termin podpisania aktu notarialnego i przekazania nieruchomości we władanie nowemu właścicielowi, ale też precyzyjnie opisuje daną nieruchomość wg informacji zawartych w rejestrach publicznych.

 

Kredyt hipoteczny w banku hiszpańskim

W sytuacji, gdy nieruchomość jest kupowana na kredyt należy złożyć odpowiedni wniosek kredytowy w banku hiszpańskim i podjąć negocjacje dotyczące warunków kredytowania. Bank przedstawia listę niezbędnych dokumentów do uzyskania kredytu tj. formularze PIT za ostatni rok, wyciągi z kont bankowych, zaświadczenie o zarobkach, umowa o pracę i inne dokumenty określające zdolność kredytową wnioskodawcy np. raport z BIK. Dokumenty te muszą zostać przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego. W następnej kolejności są one wysyłane do banku hiszpańskiego, gdzie przeprowadzana jest analiza zdolności kredytowej kupującego oraz ocena ryzyka transakcji zakupu wybranej nieruchomości i finalnie przyznanie kredytu.

 

Akt notarialny i odbiór nieruchomości

Akt notarialny zostaje sporządzony w Hiszpanii przez notariusza, a następnie odczytany na miejscu, w obecności stron, po hiszpańsku przy jednoczesnym tłumaczeniu na język polski przez tłumacza, którym zwyczajowo jest agent Casa en Sol. Treść aktu notarialnego jest najczęściej znana stronom z wyprzedzeniem, co znacznie usprawnia proces zawarcia transakcji. Projekt aktu tłumaczony jest przez renomowanego tłumacza przysięgłego stale współpracującego z Casa en Sol w ramach naszych usług. Podczas aktu notarialnego następuje ostateczne rozliczenie transakcji, najczęściej poprzez przekazanie sprzedającemu gwarantowanego czeku bankowego wystawionego przez bank kupującego. Na życzenie Klienta zlecamy uwierzytelnienie tłumaczenia aktu notarialnego tłumaczowi przysięgłemu w promocyjnych cenach.

 

Wpis do rejestru

Po dokonaniu zakupu nieruchomości w Hiszpanii Casa en Sol dopilnuje, żeby transakcja znalazła swoje odzwierciedlenie w specjalnym rejestrze nieruchomości (Registro de la Propiedad). Kupujący w ten sposób otrzyma gwarancję prawną, że jest jedynym i prawdziwym właścicielem nieruchomości, chyba, że zapis w umowie stanowi inaczej.

Ponadto Casa en Sol przeprowadzi nabywcę przez trudny proces zawarcia wszystkich umów z dostawcami mediów i innych usług dotyczących obsługi nieruchomości, a także przez okres 1 roku bezpłatnie będzie tłumaczyć całą korepondencję związaną z obsługą nowo nabytej nieruchomości.