Rejestracja

Usługi dla właścicieli

   N.I.E./Residencia


Numer N.I.E. (Numero de Identidad de Extranjero) jest niezbędny do zakupu nieruchomości w Hiszpanii, ponieważ zgodnie z przepisami prawa obcokrajowcom nie można zawierać transakcji handlowych o znaczących sumach bez uprzedniej rejestracji. Numer N.I.E. umożliwia władzom hiszpańskim identyfikację obcokrajowca oraz szacunkową ocenę liczby obywateli innych państw zamieszkujących Hiszpanię. Pół roku od daty podpisania aktu notarialnego można ubiegać się od status rezydenta, który nie tylko ułatwia załatwienie wielu spraw administracyjnych, ale też uprawnia do przywilejów przysługujących mieszkańcom danych regionów np. rezydentom Wysp Kanaryjskich daje możliwość tańszych lub nawet bezpłatnych (prom) podróży pomiędzy poszczególnymi wyspami lub do Hiszpanii kontynentalnej. Casa en Sol może pomóc swoim klientom procesie ubiegania się o status rezydenta lub też po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa, może w imieniu klienta przeprowadzić całą procedurę.
   Obsługa bankowa

 

Załatwienie formalności w banku, szczególnie na początku stałego pobytu w Hiszpanii, może sprawiać Polakom nieco kłopotów. Obsługa w języku polskim w banku hiszpańskim nie jest najczęściej możliwa, jakkolwiek są placówki na Costa del Sol oraz Costa Blanca, w których można porozumieć się po polsku. Większość pracowników banków posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim, niemieckim oraz czasem rosyjskim. Dlatego rekomendujemy załatwienie większości kwestii bankowych w Polsce, w polskich oddziałach banków hiszpańskich, z polskojęzyczną obsługą. Na życzenie klientów w Warszawie otwieramy konta bankowe, zajmujemy się doraźną obsługą klienta, rozwiązujemy proste sprawy, nadzorujemy obieg dokumentów, umów, dostarczenie i zamawianie kart płatniczych lub kredytowych a przede wszystkim pomagamy w obsłudze formalności związanych z zaciągnięciem i późniejszą spłatą kredytu hipotecznego.

   Sprawy prawne

 

Casa en Sol współpracuje z wyspecjalizowanymi w sprawach obrotu nieruchomościami prawnikami zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Swoim klientom w zależności od sprawy polecamy usługi konkretnej kancelarii, lub sami w przypadku mniej skomplikowanych kwestii rozwiązujemy problemy natury prawnej dotyczące nieruchomości, jej obsługi czy zasiedlania. Lata doświadczeń na rynku hiszpańskim i mnogość przeprowadzonych transakcji sprawiły, że staliśmy się specjalistami również w kwestiach natury prawnej. Wszyscy, którzy nabyli nieruchomość za naszym pośrednictwem nie zawiedli się na nas i cieszą się z posiadania nieruchomości o właściwym statusie prawnym. Kwestie innego typu, w których możemy pomóc to: rejestracja działalności gospodarczej w Hiszpanii, zakładanie spółek, konsultacje z prawa cywilnego, rodzinnego itd.

   Księgowość

 

Casa en Sol współpracuje z biurami rachunkowymi zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Kancelarie prawno-podatkowe, które rekomendujemy naszym klientom prowadzą obsługę spraw związanych z hiszpańskim systemem podatkowym. Najczęściej chodzi o odzyskiwanie podatku VAT od zakupionych nieruchomości w przypadku nabycia na osobę prawną (spółkę kapitałową) czy na osobę(-y) fizyczną(-e) prowadzącą(-e) działalność gospodarczą, bowiem nasi klienci często decydują się na zakup swojej nieruchomości na firmę. Taki zakup jest nie tylko możliwy, ale też w niektórych przypadkach bywa opłacalny.. Główną benefitem z tego typu rozwiązania jest możliwość odzyskania podatku VAT (hiszpański I.V.A) w wysokości 10% (nieruchomości z rynku pierwotnego). Casa en Sol zarówno przed jak i po transakcji doradza swoim klientom, co należy zrobić, aby skutecznie starać się o odzyskanie podatku VAT w hiszpańskim urzędzie skarbowym. Mamy również partnerów, którzy mogą przeprowadzić proces przeniesienia działalności gospodarczej do Hiszpanii, w tym na Gilblartar (do raju podatkowego), a następnie bezpiecznie i profesjonalnie poprowadzić księgowość podmiotów, które zdecydowały się na takie rozwiązanie. 

   Tłumaczenia

 

W ramach naszych usług posprzedażowych prowadzimy także obsługę tłumaczeniową z języka hiszpańskiego. Na co dzień tłumaczymy bieżące sprawy naszych klientów związane z obsługą nieruchomości w banku, u zarządcy nieruchomości, u dewelopera i innych kontrahentów. Osobną kwestią są tłumaczenia ważnych dokumentów prawnych, takich jak: akty notarialne nabycia nieruchomości czy akty notarialne zawarcia kredytu hipotecznego, które zwykle tłumaczone są przez tłumaczy przysięgłych. Ze względu na fakt długiej i intensywnej współpracy z tłumaczami nasze stawki są bardzo konkurencyjne, niższe niż zwyczajowo spotykane na rynku, dlatego nasi klienci często zlecają nam inne tłumaczenia dokumentów, nie związane z ich nieruchomościami. W ramach obsługi transakcji prowadzonych przez Casa en Sol tłumaczenie aktu notarialnego przez tłumacza przysięgłego nasi klienci otrzymują gratis.

   Opieka zdrowotna

 

Zawsze wraz z procesem wprowadzania się naszych klientów do nowego domu w Hiszpanii udzielamy informacji nt. możliwości i procedury korzystania przez obywateli RP z hiszpańskiej służby zdrowia. Ze względu na fakt, że Polska i Hiszpania należą do Uni Europejskiej obywatelom obu krajów przysługują takie same prawa do opieki medycznej fianasowanej ze środków publicznych. Ważne jest jednak, aby przed przyjazdem do Hiszpanii zadbać o załatwienie niezbędnych formalności np. wyrobić w Narodowym Funduszu Zdrowia karty E.K.U.Z. (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Ponadto możemy znaleźć naszym klientom lekarzy odpowiednich specjalizacji czy placówki medyczne cieszące się w danym regionie dobrą reputacją. Posiadamy w swojej bazie kontaktów lekarzy rodzinnych, którzy posługują się wybranymi językami obcymi. Szczegółowe informacje dotyczące służby zdrowia na terenie Królestwa Hiszpanii znaleźć można w zakładce: Opieka zdrowotna.

   Edukacja

 

Zdarza się, że nasi klienci decydują się na wyjazd do Hiszpanii na stałe wraz z dziećmi. Ci, którzy posiadają dzieci doskonale wiedzą, jak istotny i jednocześnie trudny jest dla rodziców wybór odpowiedniej placówki edukacyjnej dla swoich dzieci, nawet we włąsnym kraju. Oczywiście dodatkowe trudności spotkają nas poza granicami Polski, choćby z braku znajomości lokalnych uwarunkowań. Dla rodzicó bardzo istotną kwestią jest nie tuylko jakość edukacji, ale również atmosfera, która pomoże dzieciom bez większych trudności zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Pracownicy Casa en Sol sami posiadają dzieci, więc doskonale wiemy jak jaką wagę przykładają zwykle rodzice do tego zagadnienia. W związku z powyższym podpowiadamy naszym klientom, gdzie w najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania znajdują się renomowane szkoły, również międzynarodowe, np. z wykładowym językiem angielskim czy międzynarodowe przedszkola. Dokładnie sprawdzamy jaki standard oferują dane placówki i jaką mają opinię. Zawsze staramy się przedstawić klientom najszerszą i dokładnie sprawdzoną ofertę, aby sami mogli podjąć odpowiedzialną decyzję. Więcej na temat samego systemu szkolnictwa w Hiszpanii przeczytać można w zakładce poświęconej tej tematyce: Edukacja.

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat?
Napisz do nas