Facebook logo

2016-08-31 Koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii

Zdjecie glówne

Koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii są zbliżone do kosztów utrzymania w Polsce. Główną częścią składową kosztów są bieżące opłaty za administrację i media, które są porównywalne do przeciętnych kosztów w krajach Unii Europejskiej, czyli czynsz (płatny na rzecz wspólnoty mieszkaniowej), prąd, woda. W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym w Hiszpanii zabronione jest montowanie instancji gazowej. W domach jednorodzinnych jest ona w dalszym ciągu bardzo powszechna. Kolejną składową jest podatek od nieruchomości (IBI), który jest odprowadzany do urzędu zwanego SUMA raz w roku. Wysokość tego podatku zależy od tego, gdzie administracyjnie taka nieruchomość w Hiszpanii jest położona (podatek wymierza gmina), jakiej jest wielkości i jaka jest odległość od morza, ale zwykle wynosi kilkaset Euro. Nierezydenci powinni również płacić specjalny podatek od osób fizycznych - nierezydentów (IRPF). Ubezpieczanie nieruchomości w Hiszpanii jest kosztem jednorazowym w roku i zależy od zakresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Dodatkowo w Hiszpanii pobierana jest opłata za wywóz nieczystości niezależnie od ilości mieszkańców w nieruchomości.

 

Przybliżone roczne koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii kształtują się w następujący sposób:

 

OPŁATA MIESZKANIOWA (CZYNSZ): zazwyczaj uiszczana raz w miesiącu. Jej wysokość zależy od standardu strefy wspólnej. Wynosi od 50-300 EUR. Regulowana poleceniem zapłaty z hiszpańskiego konta właściciela nieruchomości w Hiszpanii. 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA: opłata na rzecz dostarczyciela energii elektrycznej.  Regulowana poleceniem zapłaty z hiszpańskiego konta właściciela nieruchomości w Hiszpanii.

 

WODA: opłata na rzecz firmy wodociągowej. Regulowana poleceniem zapłaty z hiszpańskiego konta właściciela nieruchomości w Hiszpanii. Wraz z opłatą za wodę płaci się za wywóz śmieci - ok. 100 EUR/rocznie.

 

UWAGA: CASA EN SOL dla swoich Klientów uruchamia polecenie zapłaty za media, ale także zakłada swoim Klientom profile on-line u dostarczycieli mediów, aby mogli samodzielnie kontrolować na bieżąco wysokość faktur, wysokość zużycia, status płatności za fakturę, zmieniać dane itd. Umożliwia to pełną kontrolę nad zużyciem, a ponadto jest bardzo wygodnym narzędziem (faktury nie przychodzą tradycyjną pocztą, a w formie e.mail na podany adres).

 

UBEZPIECZENIE: płatność raz w roku, kwota składki ubezpieczenia zależy od wielkości nieruchomości oraz od wartości ubezpieczonego mienia.

 

Podatek IRPF (podatek od osób fizycznych nie-rezydentów - IRNR): płatność coroczna, kwota podatku obliczona w zależności od wartości katastralnej nieruchomości w Hiszpanii (ok. 100 EUR/rocznie). Wysokość podatku jest istotnie uzależniona od tego, czy nieruchomość jest wynajmowana czy nie.

 

Podatek IBI (podatek od nieruchomości): płatność coroczna dokonywana pod koniec roku. Średnio podatek wynosi od 200-500 EUR w zależności od wielkości i położenia nieruchomości w Hiszpanii.

 

Istnieje w Hiszpanii wiele firm, świadczących usługi podatkowo-prawne dla nie-rezydentów, które zajmują się regulowaniem ww. zobowiązań podatkowych w imieniu właściciela nieruchomości w Hiszpanii. Koszt usług w takiej firmie wynosi ok. 100-150 EUR/rocznie. Inaczej kształtują się koszty obsługi podatkowej w przypadku nieruchomości wynajmowanych.

 

 

CASA EN SOL dla swoich Klientów na miejscu zapewnia kompleksową obsługę formalną nieruchomości.


Zaleca się dysponowanie na rachunku bankowym minimalną kwotą roczną w wysokości 2.000 EUR, przeznaczoną na pokrycie wszystkich ww. kosztów nieruchomości w Hiszpanii.