Podatek od wartości transakcji

W przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego do ceny nieruchomości należy dodać podatek VAT, który wynosi obecnie 10% ceny nieruchomości.

W przypadku nieruchomości z rynku wtórnego nabywca płaci podatek od przeniesienia własności nieruchomości (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), który należy wpłacić na rzecz właściwej terytorialnie Wspólnoty Autonomicznej w Hiszpanii. Wspólnota Autonomiczna jest odpowiednikiem polskiego województwa, a wysokość tego podatku najczęściej wynosi 8-10% od wartości nieruchomości. Stopa podatku od przeniesienia własności (ITP) jest zróżnicowana, ponieważ w Hiszpanii wspólnoty samodzielnie ustalają jej wysokość, np. rząd Andaluzji do końca 2022 r. obniżył podatek ITP o 1 punkt procentowy.

Jakie są koszty notarialne?

icon

Podatek skarbowy AJD

Przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego notariusz jest zobowiązany pobrać dodatkowy podatek skarbowy AJD (Impuesto de Actos Juridicos Documentados) według stawki wyznaczonej przez właściwą terytorialnie Wspólnotę Autonomiczną w Hiszpanii. Opłata ta najczęściej wynosi 1,5% wartości nieruchomości, ale np. w Andaluzji w roku 2022 została obniżona o 0,3 punktu procentowego i wynosi 1,2%.
icon

Wynagrodzenie notariusza

Zgodnie z obowiązującą w Hiszpanii praktyką nabywca jest zobowiązany pokryć koszty notarialne sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości tj. Escritura Pública de Compra-Venta (zawierany pomiędzy kupującym i sprzedającym), ale koszt ten jest dużo niższy niż podatku AJD i uzależniony od wielkości aktu (liczby stron). Drugim kosztem z tej kategorii jest wynagrodzenie notariusza za akt notarialny ustanowienia kredytu hipotecznego, tj. Escritura Pública de Préstamo Hipotecario. W tym jednak przypadku prawo hiszpańskie stanowi, że koszt ten musi pokryć kredytodawca czyli bank.
icon

Wpis do ksiąg wieczystych

Opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych nowego właściciela analogicznie do wynagrodzenia notariusza ponosi nabywca, a koszt drugiego wpisu do hipoteki nieruchomości pokrywa bank, a nie kredytobiorca.

Koszty dodatkowe

icon

Wycena

Wycena nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę 300 - 600 EUR – jest konieczna tylko w przypadku zakupu nieruchomości na kredyt.
icon

Tłumaczenie

Opłata za tłumaczenie przysięgłe dokumentów do kredytu hipotecznego: ok. 60 PLN brutto za stronę tłumaczeniową.

icon

Prawnik

Prawnik weryfikujący proces transakcyjny - jest to wydatek nieobowiązkowy i z reguły dotyczy transakcji z rynku wtórnego, niestandardowych lub zawieranych przez podmioty gospodarcze (spółki prawa handlowego) i wynosi ok. 1% od wartości nieruchomości w Hiszpanii (do ceny należy doliczyć podatek VAT).

ŁĄCZNIE WSZYSTKIE PODATKI I OPŁATY: około 12 - 13% od wartości transakcji netto.

Skontaktuj się z nami

CASA EN SOL

ul. Poselska 3

03-931 Warszawa (Saska Kępa)

lub

Zostaw wiadomość