Koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii

Wszelkie opłaty stałe innego rodzaju, jak np. internet, telewizja, alarm, również mogą być pobierane bezpośrednio z konta, jeśli właściciele nieruchomości w Hiszpanii wyrażają chęć zawarcia umowy na tego typu dodatkowe usługi.

Czynsz i media

icon

Czynsz (hiszp. cuota de comunidad)

Pobierany miesięcznie lub kwartalnie. Dotyczy mieszkań, apartamentów oraz osiedli domów szeregowych czy wspólnych kompleksów willowych. W nazwie polecenia przelewu zazwyczaj pojawia się nazwa osiedla, kompleksu. Wysokość czynszu zwykle jest zbliżona do wartości, które płaci się za nieruchomości w większych polskich miastach i jest uzależniona od kosztów utrzymania infrastruktury kompleksu, a także od wielkości i jakości strefy wspólnej.

icon

Prąd (hiszp. energía, electricidad)

Zwykle pobierany jest co miesiąc, jednak zdarza się, że rachunki przychodzą nieregularnie, np. co 7-8 tygodni. Koszt prądu jest znacząco większy niż w Polsce, dlatego też przy wyborze nieruchomości warto mieć na uwadze, że koszt klimatyzacji czy ogrzewania będzie wyższy w nieruchomościach przestarzałych, z odbiegającą od współczesnych standardów izolacją.

icon

Woda (hiszp. agua, aguas)

Zależnie od miejscowości i dostawcy wody rachunki są pobierane co dwa lub co trzy miesiące, a ich wysokość jest zbliżona do opłat ponoszonych w Polsce.

icon

Wywóz śmieci (hiszp. tasa por recogida de basuras)

Zwykle opłata ta jest dopisana do rachunku za gminny podatek od nieruchomości (IBI), jednak zdarza się, że jest pobierana oddzielnie. Koszt jest racjonalny, często znacząco niższy niż w polskich miastach.

icon

Odprowadzanie ścieków (hiszp. tasa servicio residuos solidos)

Zwykle opłata ta jest wliczona w rachunek za wodę, jednak zdarza się, że jest pobierana oddzielnie

Podatki i opłaty

icon

Ubezpieczenie nieruchomości (hiszp. seguro de casa, seguro de hogar)

Kwota pobierana raz w roku, licząc od daty podpisania umowy z firmą ubezpieczeniową/bankiem. Obowiązkowa jest jedynie w przypadku nieruchomości finansowanych kredytem hipotecznym.

icon

Podatek od nieruchomości

  • Podatek od nieruchomości (hiszp. IBI - Impuesto sobre Bienes Inmuebles) - pobierany co roku w tym samym okresie (w zależności od lokalizacji) dla każdej z posiadanych nieruchomości niezależnie np. w przypadku posiadania mieszkania oraz miejsca postojowego oddzielnie naliczone zostaną dwie różne kwoty. Jest to podatek o charakterze lokalnym, pobierany przez gminę. Wysokość podatku jest obliczana na podstawie wartości katastralnej nieruchomości, która jest zwykle niższa od wartości rynkowej, więc i wartość podatku nie jest wygórowana.
  • Podatek od nierezydentów (hiszp. impuesto sobre la renta de no-residentes) - pobierany co roku, od każdego z współwłaścicieli nieruchomości oddzielnie, naliczany od kolejnego roku po zakupie nieruchomości. Jest to podatek pobierany przez odpowiednią agendę skarbu państwa hiszpańskiego, a jego wysokość (podobnie jak w przypadku podatku IBI) jest uzależniona od wartości katastralnej nieruchomości i ma w związku z tym racjonalny, w miarę neutralny dla właściciela wymiar.

Rozliczaniem powyższych podatków zajmuje się  reprezentant podatkowy (hiszp. representate fiscal). Każdy nierezydent posiadający nieruchomość w Hiszpanii ma obowiązek zawarcia umowy na usługę reprezentacji podatkowej, która polega na kalkulowaniu oraz składaniu w imieniu właściciela nieruchomości w Hiszpanii raz w roku polecenia przelewu podatku od nierezydentów oraz składaniu w imieniu właściciela polecenia przelewu podatku od nieruchomości. 

Jeśli nieruchomość posiada licencję na wynajem turystyczny i jest wynajmowana na cele wakacyjne reprezentant podatkowy nie będzie kalkulował rocznie podatku od nierezydentów, ale  będzie kwartalnie obliczał i odprowadzał ww. podatek na podstawie dochodów generowanych z wynajmu wg stawki 19% od dochodu obliczonego jako różnica przychodu i kosztów.

icon

Wynagrodzenie reprezentanta podatkowego

Pobierane raz w roku. Koszt usługi to około 200 EUR jeśli nieruchomość jest przeznaczona tylko na własny użytek lub około 250 EUR jeśli nieruchomość jest wynajmowana.

icon

Rata kredytu* (hiszp. prestamo hipotecario)

Pobierana co miesiąc (*jeśli dotyczy)

Pozostałe opłaty

Wszelkie opłaty stałe innego rodzaju, jak np. internet, telewizja, alarm, również mogą być pobierane bezpośrednio z konta, jeśli właściciele nieruchomości w Hiszpanii wyrażają chęć zawarcia umowy na tego typu dodatkowe usługi.

Skontaktuj się z nami

CASA EN SOL

ul. Poselska 3

03-931 Warszawa (Saska Kępa)

lub

Zostaw wiadomość